Vad är planskild korsning?

Diverse Armida Sandell December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Grad är en separationsprocess som används för att styra trafikflödet i korsningar och förbättra. Med planskild korsning design, någon väg eller järnväg yta placerad på en annan klass eller höjd. Denna höjdskillnad uppnås med hjälp av tunnlar, sluttningar, broar och noder vid varje punkt där två vägar eller skenor korsar varandra. Till exempel är en förhöjd tåg ovanför en motorväg som ett exempel på spårplanskilda. En urban spårväg, var att gå tågvagnar med trafiken på gatunivå, är inte överfart.

 Det finns många olika typer av separation i projekt som klassificeras beroende på vilken typ av ytor varje separerar och hur höjdskillnaden har nåtts. Dessa projekt kan järnvägar, godståg, tunnelbanor eller tunnelbanor, monorail, eller ens engagera stigar. Även processen så att två separata fordons vägar betraktas som ett slags delad nivå.

 I en helt separat eller friflytande planskild korsning design, kan trafiken fortsätta att flöda i alla riktningar utan att stoppa eller bromsa en korsning, skenor eller vägar. Ett exempel skulle vara en gångbro eller en "klöverblad" korsning, där förhöjda ramper kan köra för att resa från en motorväg till en annan utan hans stopp. Siffror delvis skilda korsningar där bilister eller fotgängare kan vara för långsam eller levererar, såsom en rondell. En traditionell hybrid som använder trafikljus, ingen grad av separation.

 Den här typen av projekt design erbjuder ett antal fördelar med avseende på vägar och räls som alla är byggda på samma höjd. Alla typer av trafik för att kunna flyta fritt, med små eller inga avbrott, och hastighetsgränser är oftast högre. Den största fördelen är separationen av olika typer av trafik, såsom bilar, tåg och fotgängare, vilket minskar olycksrisken för alla parter.

 Samtidigt, många invånare som bor i närheten av korsningar på dem ofta. De är i allmänhet byggda ganska hög, kan störa utsikt. Utseendet på split-broar och vägar, i synnerhet, i allmänhet, är det obehagligt, och består av solid betong eller stålkonstruktioner, som är högt upp i luften. Det är mycket dyrare att bygga tunnlar eller broar än att bygga vidare på bottenvåningen, och dessa projekt tar upp en stor del av utrymmet, både under och efter byggandet har slutförts. Slutligen, komplexiteten i dessa projekt innebär ofta en lång tid att slutföra, vilket kan störa trafikflödet år.

  •  Med hjälp av ramper och broar på de punkter där vägarna korsar varandra syftar till att förbättra flödet.
  •  Tåg på gatunivå kan inte överfart, till skillnad från tunnelbanan och förhöjda järnväg.
(0)
(0)