Vad är resultatet av skilsmässa?

Diverse Gunder Hjulström Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Rapporter om National Library of Medicine i USA att mer än hälften av alla äktenskap i USA slutar i skilsmässa eller juridiska änden av ett äktenskapsförord. Skilsmässan Processen omfattar många olika typer av dokument och avtal, inklusive papper eller ett slutligt avgörande.

 Identifiering

 Som namnet antyder, är resultatet eller ett slutligt avgörande av upplösning det sista dokumentet som producerats under en skilsmässa. När den tar emot undertecknandet av en domare, är skilsmässan finalen.

 Funktion

 Det sistnämnda dokumentet beskriver villkoren för skilsmässa, inklusive bestämmelserna om vårdnad eller umgängesrätt, barnbidrag, underhållsbidrag och bodelningen.

 Ursprung

 En av de advokater som företräder mannen eller hustrun lockar vanligtvis upp till den slutliga domen i upplösning. Om skilsmässa är vänskapligt, kan en advokat hantera båda sidorna och skapa det slutliga dokumentet.

 Karakteristik

 Villkoren inskrivna i slutdokumentet är resultatet av ett samarbete och förhandlingar mellan paret och deras advokater. Skylten utanför vridmoment, vilket tyder på att varje överenskommelse med villkoren.

 Effekter

 Efter domen upplösnings undertecknas, är det ett dokument eller en rättsligt bindande domstolsbeslut. Bryta avtalsvillkoren kan leda till häktning, böter eller fängelse.

(0)
(0)