Vad är Tillfrågad dokument Examination?

Diverse Jonina Dalin Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Tillfrågad dokument undersökning är en gren av kriminalteknik som fokuserar på analys av dokument som bestrids. En ifrågasatt dokument examinator kommer att titta på dokumentet i fråga och använda olika tekniker för att analysera dem, och de kan även kallas som vittne i ett mål, beroende på resultatet av undersökningen. Många kriminaltekniska laboratorier hålla en rättsmedicinsk dokument examinator på personal, och en del människor inom detta område också att arbeta självständigt, erbjuda sina tjänster till alla som vill betala sina kostnader.

 Kravet på en karriär inom ifråga dokument undersökning utbildning varierar. Åtminstone måste en kandidat ha mycket bra uppfattning kompetens och syn, tenderar färgblindhet att utesluta någon från fältet. Han eller hon kan också uppmuntras att testa med elementära prover för att se om han eller hon kan märka subtila skillnader mellan material. Någon som är bra på "se skillnaden" pussel i söndag papper skulle vara en bra kandidat. Ifrågadokumentgranskare kan antingen elev med personer inom eller delta högskoleutbildningar som erbjuder utbildning i laboratoriemiljö.

 Om ett ifrågasatt dokument undersökning beställs, är det första målet för att avgöra om dokumentet är äkta. När riktigheten av dokumentet kan bevisas eller motbevisas, fokuserar forskningen på att identifiera och undanröja potentiella författare av dokumentet. Examinatorn kommer då att slutföra en rapport, diskuterar resultaten och deras förgreningar, och han eller hon kan bli ombedd att vittna i domstol om dokumentet.

 Alla typer av dokument kan ingå i undersökningar av misstänkta dokument, checkar som misstänks vara förfalskade för osäkra testamenten. En ifråga dokument examinator har i allmänhet omfattande kunskaper om trycktekniker, och han eller hon kan om bläck, pennor, stämplar, sälar och andra verktyg som kan användas för att kontrollera att veta identiteten hos ett dokument och författare . Handskrift analys är en annan viktig kunskap inom detta område, såsom studien, en jämförelse av handskriftsexempel att ta reda på om någon faktiskt skrev en lapp.

 Aktier, anteckningar, brev, födelsebevis, testamenten, och ett sortiment av andra material kan utsättas för ifråga dokument undersökning. Det är viktigt att komma ihåg att kompetens varierar kraftigt ifrågadokument examinatorer; om du behöver en, kanske du vill söka en rekommendation från en professionell kriminalteknisk förening, särskilt om du tycker att dokumentet är av avgörande betydelse i en rättegång kan vara.

  •  Ifrågadokumentgranskare har oftast omfattande kunskaper om bläck, pennor och frimärken.
  •  Aktiebrev är ibland föremål för dokumenterad forskning.
  •  Handskrift analys kan vara en viktig del av forskningsifråga dokument.
(0)
(0)