Vad är Tixotropi?

Diverse Alv Richardsson December 19, 2016 0 8
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Tixotropi är en egenskap som uppvisas av vissa vätskor med en gelliknande konsistens när de är stillastående, men tunna när de utsätts för skjuvspänning. En av de klassiska exemplen på en tixotrop vätska kvicksand. Så länge tyst, sanden relativt tjock. När något faller och startar stryk runt, vilket stress på kvicksand, blir det flytande. Förutom att vara av befolkningen som händer i brunnar omfattas kvicksand, är tixotropin en egenskap som kan användas i ett antal intressanta möjligheter.

 En tixotrop vätska kommer att vara mindre och mindre viskös när den utsätts för spänning, såsom omröring, skakning, eller omröring. Så snart spänningen upphör, kommer vätskan att vara viskositeten tillbaka upp långsamt i en halvfast tillstånd igen. Detta står i kontrast med en rheopectic vätska, vilket upplevs som den exciterade ökande viskositet; en blandning av majsstärkelse och vatten, till exempel geléform resten kommer att vara, men fast under tryck. Majsstärkelse och vatten "gloop" används ibland inom vetenskap klasser för att introducera studenterna till begreppet en vätska som de kan känna och manipulera.

 Ingenjörer måste tänka tixotropin vid utformningen strukturer eftersom vissa substrat kan vara tixotrop. Till exempel, när ingenjörerna bygga upp strukturer återvunnen mark, leran kan utsättas för kondensering under den under en jordbävning, som är en säkerhetsrisk. Fastän det är möjligt att bygga upp tixotrop lera och jord, måste man säkerhet, strukturen kan monteras på det ett substrat som inte är flytande vid stam, såsom sten.

 Borr vätskor som används inom olje- och gasindustrin är också tixotropa natur. Vätskan är att förbli med fortfarande relativt fast, men som de är i borrvätskan att verka som smörjmedel. Tixotropi är också intressant för personer som arbetar med lera, såsom keramiker, och i vissa delar av livsmedelsindustrin. Vissa livsmedel uppvisar egenskaper såsom tixotropi som kan störa det sätt på vilket de behandlas och bearbetas.

 Ingenjörer som studerar strömningsmekanik driver ett antal förklaringar till tixotropin, beroende på den speciella vätskan och typer av krafter är utsatt. Förstå den här egenskapen kan för personer som arbetar med tixotropa vätskor är viktigt eftersom det ger dem möjlighet att förutse vätske beteende och hur denna egenskap kan utnyttjas för att utforska.

  •  Quick är ett klassiskt exempel på en tixotrop vätska.
  •  Kombinationen av majsstärkelse och vatten gör en tixotrop vätska.
(0)
(0)