Vad är Vehicle Dämpning?

Diverse Esse Rehn December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Minskning fordon avser program som är utformade för att avlägsna övergivna bilar. Programmen är ofta finansieras av staten, men privata företag ingår ofta i processen. Till exempel i Sacramento, Kalifornien, är bearbetning genomfört fordon per uppgift hanteras av koden verkställighet. Denna uppdelning kan dock ta hjälp av privata bogsera företag för att slutföra uppgiften.

 Minskning fordon är inte samma sak som trafik verkställighet, men kan dra i båda fallen. När trafik prestanda fordon kan bogseras bort, men det anses allmänt att ägaren vill fortfarande hennes fordon. Minskning fordon, dock är en process som vill ta bort och bortskaffa fordon som visat sig vara önskvärt.

 Lag officerare är ofta ansvariga för att starta fordonet minskning processen. En polisman kan upptäcka att en bil har stått stilla under en längre tid slag. Programmet är också underlättas av medborgar genererade leads. I dessa fall kan man meddela de behöriga myndigheterna att ett fordon som kan överges.

 Myndigheterna kommer i allmänhet inte att minskning fordon om fordonet inte är i strid med vissa koder. Detta krav hindrar de offentliga myndigheterna ansvarar för att rita vägfordon vilar på privat egendom. Även när en bil är berättigad till stridsfordon, diverse andra åtgärder vidtas vanligen innan den tas bort.

 Det är vanligt att tjänstemännen att bearbeta vad de kan för att se till att fordonet var stulet och inte kasseras. De tenderar också att använda fordonets identifieringsnummer eller registreringsskyltar för att avgöra vem ägaren av fordonet. Om det fortfarande finns en stark tro på att fordonet har övergivits, är det sannolikt att märkas bort.

 Märka ett fordon betyder oftast någon form av indikator på fordonet som innebär att han bort placeras. Då fordonet överges för en tid, vilket gör att ägaren tid att hämta det om det inte överges. Efter respittiden upphör, om fordonet inte flyttas normalt bogseras.

 Den part som tar bort fordonet i allmänhet har rätt att förfoga över den på en skrotupplag eller har det demonteras. Även om detta kan göras omedelbart, finns det en chans att den inte kan. I vissa fall är en ägare inte känt som inte lämna fordonet efter att den har flyttats. Om fordonet fortfarande befinner sig i ett önskat tillstånd, är det ofta möjligt för ägaren att få tillbaka.

(0)
(0)