Vad är Zen poesi?

Diverse Agla Lundquist Oktober 31, 2016 0 7
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Zen poesi kombinerar den litterära praktiken av poesi med de filosofiska principer Zen Buddhism. Som sådan, gör en Zen dikt ett filosofiskt uttalande eller observation med hjälp av beskrivande ord. Denna typ av poesi, men har sina egna unika egenskaper. Den fokuserar på att uppnå stunder av insikt - eller sann klarhet i sinnet - genom att betona singulära upplevelser. Problem och frågor finns i överflöd i Zen poesi, som hans korta meningar och naturorienterade bilder.

 Liksom många dikter, är Zen poesi består i allmänhet av verser som ibland är grupperade i samlingar som kallas strofer. De kupletter varierar ofta från två till tre linjer, som bidrar till den totala kortfattade många Zen dikter. Till skillnad från andra former av poesi, Zen poeter brukar använda en rim system utan att utföra icke-rimmad fri vers.

 En Zen poeten finner sin inspiration i den andliga praxis Zen Buddhism. Detta liv utsikterna lyfter andan och dess strävan efter full förståelse. Zen buddhister tränar ofta en kontemplativ tillstånd som kallas meditation för att uppnå upplysning. I buddhistiska tro, är upplysning den ultimata medvetandetillstånd i världen och enande kunskap den innehåller.

 Denna filosofi återspeglas i Zen poesi i ett antal olika sätt. För en, är meditation tänkt att vara en tid av eftertanke, där problem och frågor presenteras till sinnet. Därför, i en god andel av Zen dikter av poeten presenterar en eller flera frågor eller problem - även kallad koans - i början av dikten. Sedan uppnå upplysning kommer ofta som en plötslig explosion av insikt, kan poeten försöka efterlikna denna process genom att chocka hos läsaren med en häpnadsväckande svar eller lösning på problemet.

 Zen utövare tror också kortlivade erfarenheter i det dagliga livet är en av de bästa sätten att förstå. Som sådan, förlitar sig Zen poesi på den naturliga och vardagliga i användningen av bilder och jämförande beskrivningar. Detta återspeglar den lugna sittplatser och uppenbara "ingenting" i samband med meditation. Poesi är också relativt kort, vilket också är en symbol för en ögonblicksbild av erfarenhet.

 I Zen filosofi, uttrycker själva är inte viktigt, men bör snarare ses som ett instrument för att uppnå en tydlig känslomässiga och intellektuella tillstånd. Alltför komplicerade fraser, ord och bilder har därför ingen plats i Zen poesi. Varken en uppenbar betoning på betydelser eller teman. Detta perspektiv kan vara en anledning till att Zen poesi i form ses ofta som absurt att en utomstående betraktare, särskilt i ultrakorta haiku form.

  •  Zen meditation ses som en tid för eftertanke.
  •  Zen buddhister tränar ofta en kontemplativ tillstånd som kallas meditation för att uppnå upplysning.
(0)
(0)