Varför Låsningsfria bromsar lampa tänds?

Diverse Rene Sandin Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Låsningsfria bromsar minska akuta stoppsträckor med 25 procent. Ibland, om låsningsfria bromsar inte fungerar, eller behöver underhåll, kommer låsningsfria bromsljuset i bilen.

 ABS Elektronik

 Låsningsfria bromssystem är skapade för att vara felsäker. Men det finns tillfällen när det finns problem med elektroniken som är anslutna till låsningsfria bromssystem. Om elektroniken inte fungerar och systemet stängs av, kommer ABS-varningslampan kommer in instrumentpanelen.

 Hydraulsystem

 När dina låsningsfria bromsar sparka in under en svår bedömning, är det hydrauliska trycket och släppte bromsarna för att skapa antilåsningsfunktionen. Om hydraulvätska är låg eller om det är en förlust eller tryck, då din ABS tänds.

 Hastighetssensorer

 Bilar med låsningsfria bromsar har hastighetssensorer för varje däck. Dessa sensorer fånga signaler när bromsarna trycks hårt nog för antilåsningssystem för att sparka in. Om dessa sensorer inte fungerar, kommer ABS-varningslampan tänds.

(0)
(0)