Vattenkraft

Vetenskap Östen Torvalds November 15, 2016 0 65
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Vattenkraft är energi som härrör från kraften av rörligt vatten, som kan utnyttjas för olika pur ades vattenkraft som används för bevattning, drift av olika maskiner såsom vattenkvarnar, textilmaskiner, fjädrar ,: vattenhjul: använts sedan hundratals år sedan att flytta fabriker och maskiner. Vattenkraft: alltid med hänvisning till kraftverksdammar. Vattenkraft partiell urladdning utan dammar: här den kinetiska energi av floder, vattendrag och hav och tidvattenenergi fångas: fånga energi från den horisontella, kallas vattenkraft levererar för närvarande 715.000 megawatt el, vilket motsvarar 19% av förbrukningen världen. Stora dammar fortfarande utformas och byggas. Världens största är "Three Gorges", som ligger i världens tredje största flod, Yangtze-floden. Turbinen är en roterande motor som konverterar energi till mekanisk energi av en ström av vatten, ånga eller gas. Grundelementet är hjulet eller rotorn, med paddlar, propellrar, blad anordnade runt dess omkrets, så att den rörliga vätskan producerar en tangentiell kraft drivhjul och roterar. Denna mekaniska energi överförs genom en axel för att uppnå åstadkomma rörelse av en maskin, kompressor, elektrisk generator eller en propeller.

(0)
(0)