Vilka etiska kod betyder detta?

Diverse Sighart Hammarström December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En etik är en översikt över acceptabelt beteende förväntas. Det är prenumererar på och nödvändigt för människor inom vissa grupper, yrken och organisationer. Etiska koder är klart skiljer sig från moralregler, eftersom de kan också hållas av kriminella grupper, såsom hackare.

 Historia

 Etiska regler tillbaka till den hippokratiska eden i den 4: e-talet f.Kr., som skrevs i både läkarutbildningen och läkare.

 Betydelse

 Etiska regler för att klargöra vad socialt och moraliskt beteende är acceptabelt eller inte professionella kollegor. De reglerar också beteendet.

 Funktion

 Enligt Black lag Dictionary, är funktionen av en etisk kod för att hålla människor inom vissa grupper och organisationer som är ansvariga inför en uppsättning förutbestämda riktlinjer och normer som fastställts av deras särskilda grupp.

 Typer

 Det finns en mängd etiska koder. Som exempel kan nämnas koden för professionellt ansvar för dem som jurister, medicinska etiska koder och även "pirat-koder. Både lagliga och illegala grupper har etiska koder.

 Fördelar

 Fördelarna med en etisk kod innefattar att hålla människor i en viss grupp ansvariga inför sina kamrater, som kräver ett delat ansvar och ansvarsskyldighet, och gruppen som helhet ansvarar för genomförandet av dess enskilda medlemmar.

(0)
(0)