Vilka faktorer påverkar diastoliskt blodtryck?

Diverse Reinar Borg December 19, 2016 0 4
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Diastoliskt tryck, den tysta kraft av blod i blodkärlen, som representeras av den nedre antalet en tryckmätning kan öka eller minska, beroende på ett antal saker. Förändringar kan vara snabbt och tillfälligt eller antalet kan ha en allmän ökning eller minskning över tiden. Faktorer som påverkar den kortsiktiga diastoliska trycknivåer, stress, förändringar i hållning och rörelse. Faktorer som kan på längre sikt leda till att flytta sin släkthistoria, kost och livsstil, och allmänna hälsa hos en person. En faktor som har en betydande negativ effekt på både kort och lång sikt, är rökning.

 Ett antal saker kan diastoliskt tryck för att ändra ganska snabbt, så flera mätningar kan vara det bästa sättet att få en verklig uppfattning om nivån på en viss person. Trycknivåerna normala skift under dagen, oftast på natten och stigande på morgonen. Någon som känner stress eller ångest och är mycket spänd möjligt att hans diastoliskt tryck högre än normalt. En person som har utnyttjat har just då deras blodtryck som mäts kan finna att det skiljer sig från det normala. Även en attitydförändring, till exempel gå från liggande till stående, vilket kan leda till förändras snabbt.

 Vissa faktorer kan också leda till diastoliskt tryck för att gå upp eller ner i ett mer permanent sätt. Familjehistoria är ofta mycket förutsägande för blodtrycksnivåer, såsom de med nära släktingar som ofta har högt eller lågt blodtryck tenderar att ha en liknande nivå. Livsstil kan också spela en viktig roll; till exempel, som äter en ohälsosam diet eller övervikt eller fetma kan tenderar att ha högre nivåer, medan de som motionerar regelbundet har ofta lägre nivåer. Övergripande hälsa kan också spela en roll, särskilt om patienter har vissa frågor såsom hjärtsjukdomar eller behöver vara på läkemedel som påverkar blodtrycket.

 Rökning är ett beteende som kan ha mycket att göra med ett diastoliskt trycknivåer, både på kort och lång sikt. Omedelbart efter rökning, kan den resulterande nikotin i blodet orsaka en snabb ökning av trycket. Långsiktiga smokers kan också löper större risk för högt blodtryck, med en total ökning av både diastoliskt och systoliskt blodtryck.

  •  Omedelbart efter dosering, kan nikotinet i blodet orsaka en rökare en topp i det diastoliska blodtrycket.
  •  Systoliskt blodtryck är det översta nummret i läsningen av blodtrycket, och botten nummer är det diastoliska trycket.
  •  Överviktiga personer har en större risk att utveckla högt blodtryck.
  •  Diastoliskt tryck är den vilande kraften av blodet i blodkärlen.
  •  Ett antal faktorer påverkar diastoliska trycknivåer.
  •  En person som lider av en ätstörning kan uppleva lågt blodtryck.
  •  Familjens historia och livsstil är två viktiga faktorer i diastoliskt blodtryck.
  •  Tagningen av blodtrycksmedicin innan du går att sova kan orsaka en total bättre kontroll av blodtrycket.
(0)
(0)