Vilka är de olika homeopatiska behandlingar Insomnia?

Diverse Anthina Sundström Oktober 31, 2016 0 4
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Det finns många olika homeopatiska sömnlöshet behandlingar, såsom arsenik album, och cocculus Ignatia, för att nämna några. Var och en av dessa resurser handlar om en annan typ av sömnlöshet eller annan orsak till sömnlöshet, såsom emotionell upprörd eller överdriven i stimulantia. Homeopatiska läkemedel är en alternativ form av medicin som främjar aktiva ingredienser späds flera gånger i vatten, i en process som kallas potense.

 Förfarandet innefattar potentiera vari en del av den aktiva ingrediensen och späds i nio delar vatten. En del av pre-utspädd lösning tas sedan och kombineras med en annan nio delar vatten. Antalet gånger blandningen efter utspädning är hur kraftfull åtgärd är. Den föreslagna potential för de homeopatiska behandlingar sömnlöshet är 6X, vilket innebär att det verksamma ämnet späds sex gånger.

 Homeopatiska sömnlöshet behandlingar är speciellt anpassade till olika subtyper av sömnlöshet. Aconitum apellus används för sömnlöshet åtföljs av panik, rädsla och spänning. Arsenik album rekommenderas när människor är rädda eller tvångs om små detaljer. Detta kan också hjälpa bruten sömn.

 Calcarea Phosphorica är en homeopatisk sömnlöshet behandling vanligtvis används för att hjälpa barn och vuxna med ledvärk som hindrar dem från att sova. Cocculus är för människor som har drabbats av senaste tidens oroligheter i deras sömnmönster, till exempel på grund av jetlag, och nästan alltför trött att sova känsla. Ignatia rekommenderas när en person har problem med att sova på grund av känslomässiga upprörd.

 Homeopatiska sömnlöshet behandlingar inkluderar kalium Phosphoricum, användbara för människor som lider av sömnlöshet samband med övertid och andra psykiska påfrestningar. Denna behandling är också perfekt för dem som återhämtar sig från sjukdom. Lycopodium är bra för människor vars sömnlöshet kan vara relaterade till problem med matsmältningen eller, alternativt, till extrem hunger i natt.

 Svavel används som en homeopatisk behandling för sömnlöshet människor känner alltför varmt på natten. Denna behandling riktar sig till dem som vrider och vänder och alltid känna att de måste kasta locken själva. Det kan också användas för sömnlöshet om brist på motion. Rävkaka är en homeopatisk sömnlöshet behandling som kan vara till nytta för alla som har overindulged i stimulantia.

 Effekten av homeopatiska läkemedel är fortfarande diskuteras inom det medicinska området. Många attribut resultaten av placeboeffekt. Detta fenomen är en situation där en person inser en positiv respons eller förbättring av hälsan genom att helt enkelt tro att läkemedlet fungerar.

  •  Lycopodium, ett naturläkemedel mot sömnlöshet på grund av mag nöd, kommer från vintergröna Mattlummer anläggningen.
  •  Avskaffandet av koffein från kosten är ett sätt att förhindra sömnlöshet.
  •  En homeopat kan tyda på pottaska Phosphoricum för någon att ta itu med sömnlöshet som orsakats av överansträngning.
  •  Behandlingar för sömnlöshet kan variera beroende på orsaken till sömnlöshet.
  •  Tittar på TV sent på natten kan bidra till sömnlöshet.
  •  Hop, som kan hjälpa till med sömnlöshet.
(0)
(0)