Vilka är de olika sätt för att lösa blodproppar?

Diverse Jozef Holmlund December 19, 2016 0 4
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Blodproppar uppstår när grupper av celler ihop sig och fastnar i varandra. Blodproppar kan orsakas av skada eller sjukdom. Beroende på var de är, kan blodproppar vävnadsskada orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Upplösningen av blodproppar är det bästa sättet att förhindra eller minimera skador och det kan vara mycket effektiv, om den utförs i tiden. Denna process kallas trombolys, och uppnås genom användning av läkemedel som verkar för att smälta proppar, vilket de upplöses.

 Det finns tre huvudsakliga typer av trombolytiska medel, de läkemedel som arbetar för att lösa upp blodproppar. Dessa läkemedel är effektiva eftersom de orsakar en ökning i mängden av plasmin i blodet. Plasmin är ett naturligt förekommande ämne som löser upp blodproppar. Den är tillverkad av plasminogen genom olika enzymer i kroppen som svar på närvaron av blodproppar eller andra faktorer.

 Den första av dessa tre medel streptokinas, ett läkemedel tillverkat av streptokockbakterier. Streptokinas fungerar bra för att lösa upp blodproppar och är den billigaste av de trombolytiska medel. Problemet med detta läkemedel är att det är känt att negativa reaktioner hos vissa patienter, i synnerhet immunsystem för att orsaka biverkningar, så det kan inte användas i alla situationer.

 Urokinas är ett annat medel som användes för att lösa upp blodproppar. Det förekommer naturligt i det mänskliga systemet, så att det inte finns några problem med immunsystemet avstötning, vilket gör det säkrare att använda. Nackdelen är att det är svårt att rena urokinas, varvid medlet är ett dyrt val. När detta läkemedel används för att lösa upp blodproppar, är det vanligtvis kombineras med andra läkemedel på grund av dess höga kostnad.

 Den tredje agent vävnadsplasminogenaktivator, ett läkemedel upptäcktes omkring 1980 och ursprungligen från human livmodervävnad. tPA har framgångsrikt använts för att lösa upp blodproppar, vilket är användbart terapi för djup ventrombos, hjärtattack, lungemboli och stroke. Den största nackdelen med denna produkt är dess höga kostnad. Forskare har haft viss framgång vid kloning hamster gener till stora mängder tPA, vilket bör bidra tvungen att göra kostnaden för att avsevärt minska över tiden.

 Antikoagulantia mediciner hjälper att lösa upp blodproppar genom att hindra dem från att bli större och så att kroppen € ™ s naturliga försvar att faktiskt krympa koagulera. Coumadin, heparin och aspirin används alla för att förhindra allt högre blodproppar. En studie av University of Colorado Health Sciences Center drog också slutsatsen att aerob träning ökar mängden tPA i blodet, vilket orsakar blodproppar att lösa. Oavsett vilken metod som används, blodproppar är allvarliga och bör behandlas så snart som möjligt för att minimera potentiella risker.

  •  Trombolytiska medel är läkemedel som används för att lösa upp blodproppar.
  •  Heparin kan administreras när en patient risk att utveckla en blodpropp.
  •  Antikoagulerande läkemedel hjälper till att lösa upp blodproppar genom att hindra dem från att få större.
  •  Blodproppar i urinen kan vara ett symptom på cancer i urinblåsan.
(0)
(0)