Vilka är de olika typerna av Literacy strategier?

Diverse Joan Liljeström December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Literacy strategier är möjliga läsare till litteraturen för att tolka och behålla informationen läses. Det finns många olika typer av litterära strategier för början läsare liksom de erfarna läsare. Några av de vanligen använda typer av grundläggande strategier inkluderar införandet av sikt uttrycker, förutsägelse, och sekvensering; Aktivera förkunskaper, flyt, och ifrågasätta hjälp börjar läsare. Avancerade strategier inkluderar att bestämma förspänning författaren, referenser, och syftet med det litterära verk.

 Tidiga läsare och preschoolers ord undervisas prognos och fråga om läs- och skrivkunnighet strategier - de hjälpa till att bygga en grund för läsförståelse. Förutse vad som kan hända i en berättelse är ett bra verktyg som kan leda till litterär analys och förstärka orsak och verkan förståelse. Ljud och identifiera syn ord, gemensam alfabetise strategier som används när barnen är första början att läsa också. Att bygga en vokabulär syn ord kan bidra till kunskaper i läsning. Vanliga ord som "den" och "eftersom" är snabba syn ord, om de används med en högre frekvens än de flesta av de andra ord i litteraturen.

 Alla människor har kunskap av något slag. Detta definierar erfarenheter en person har upplevt hittills i hans eller hennes liv. I behandlingen använder läsaren kunskap för att förstå texten. De flesta litteratur inte varje term som används, så kunskap åberopas för att definiera begrepp och termer som inte är klart definierade för att förstå texten.

 Sekvensering används en strategi läskunnighet för att illustrera vad som kommer först, nästa och sista i en berättelse. Ett barn lära sig läsa kan dra nytta av sekvenseringsverksamheten, eftersom detta kommer att hjälpa honom eller henne att förutse resultaten leder till litterär förståelse. En gemensam sekvense verksamhet innebär att klippa ut boxed konstverk och klistra in dem i rätt ordning som de skulle inträffa i en berättelse. Ett annat sekvense exempel skulle vara att läsa en berättelse och ställa frågor om vilka delar kom först, nästa och sista i berättelsen.

 Avancerade läskunnighet strategier omfattar både skriva strategier och lässtrategier. Fastställandet av partiskhet eller syftet med en författare kan hjälpa en läsare förstå sammanhanget av en berättelse. Förstå författarens perspektiv kan också hjälpa till att avgöra författarens partiskhet. Om avancerade läsare att analysera och svara på litteraturen, har dessa strategier varit användbar. En litterär reaktion är en skrivstrategi som bygger på förståelse. En litterär reaktion kan användas i både nybörjare och avancerade strategier läskunnighet.

  •  Face ord används ofta i kombination lära ett barn med syntetiserade ljud, läsning.
  •  Många morföräldrar ta en aktiv roll i utvecklingen av kompetens för sina barnbarn.
(0)
(0)