Vilka är de olika typerna av Webcam Software?

Diverse Jannik Hagerstrom Februari 5, 2017 0 14
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Det finns många olika typer av webbkameran programvara, vanligen konstruerade för att arbeta med en särskild webbkamera eller för ett specifikt ändamål. Många webbkameror har programvara som gör att en dator för att ansluta effektivt kameran och skärmbilder från den kameran. Det finns också program som kan användas för att en webbkamera del av ett nätverk eller till en webbkamera till en dator på distans. Vissa typer av webbkamera programvara utvecklas till en webbkamera att fungera på ett visst sätt, som att skapa en funktion rörelsedetektering eller tvinga en video cam att ta stillbilder i stället för video.

 Webcam Software hänvisar ofta till programvara som kan installeras på en dator för användning med en webbkamera eller webbkamera. En av de vanligaste typerna av program är ett program som gör att en webbkameran för användning med en dator. Vissa används främst som en "plug and play" utrustning, så att de kan anslutas till en dator och sedan används med programvara som redan finns i operativsystemet på datorn. Andra webbkameror kan webbkamera programvara till datorn för att erkänna webcam bilder från kameran och effektivt fånga och display.

 Det finns också webbkamera programvara som utformats för att använda en webbkamera för säkerhets- eller övervakningsändamål. Sådan programvara kan användas, till exempel ansluta en webbkamera till ett större nätverk, i stället för en enda dator. Genom en webbkamera med ett nätverk, kan webbkameran nås flera användare i ett nätverk eller en dator i nätverket, som kan användas för att skapa ett hem eller företag trygghetssystemet. Vissa webbkameraprogram kan också användas för att ställa in en dynamisk IP-adress för en webbkamera, så att den kan nås av alla datorer på Internet, vanligen genom ett användarnamn och lösenord.

 Webbkamera programvara kan också användas för funktioner i en webbkamera som inte ingår i standardalternativen aktiverade kan slå på en webbkamera. Vissa program, till exempel användas för att aktivera rörelseavkänning. Detta innebär att när webbkameran är ansluten till ett aktivt system, det kommer att börja ta bilder när rörelse detekteras av kameran. Det finns också webbkamera program som kan användas för att välja hur kameran tar bilder, såsom att låta en kamera som fångar video i stället ta en stillbild var 10 sekunder.

  •  De flesta mobila enheter som surfplattor och smartphones inkluderar nu en framåtvända webbkamera kameror.
  •  En bärbar dator med en inbyggd webbkamera.
  •  Datorer utan inbyggd webbkamera, den programvara som behövs för att göra det möjligt för datorn att känna igen en webbkamera.
(0)
(0)