Vilka är de uppgifter som Court of Appeal?

Diverse Vivian Degermark Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Hovrätter finns främst att granska och korrigera fel som gjorts i första instans eller domstolsväsendet. Även om särskilda förfaranden kan variera mellan system för överklagande domstolar i USA, alla dessa domstolar uppfylla detta primära funktion. Dessutom hovrätterna behandlar utveckling och tillämpning av lagen.

 Korrigera fel

 Enligt Wisconsin Court System webbplats, är det främsta syftet med en appellationsdomstol att korrigera fel som inträffat vid den domstol. För att korrigera fel, en appellationsdomstol ser ut "ett prejudikat", eller beslut som fattas i liknande fall tidigare. Den statliga appellationsdomstol krävs för att följa prejudikat som fastställts av Högsta domstolen i en stat och USA: s högsta domstol.

 Utveckling av lag

 Enligt Legal Information Institute vid Cornell University, appellationsdomstolar har också en skyldighet att utveckla nyanser i lagen. Argument i överklagandet görs vanligtvis av jurister och minnen, och fokusera på lagen i ärendet. De faktiska omständigheterna i de flesta fall avgörs i domstol och hovrätten bygger på de faktiska resultaten av den domstol vid översynen av lagen skall tillämpas på fallet. Tillvägagångssättet i lagen fokuserade på en appellationsdomstol tillåter honom att fokusera på utvecklingsfrågor och juridiska frågor i stället för på de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet.

 Enhetlig brottsbekämpning

 Legal Information Institute vid Cornell University konstaterar också att, med sin felkorrigering och skyldigheter lag och utveckling, en appellationsdomstol tjänar också en viktig roll i övervakningen av en enhetlig tillämpning av lagen. Eftersom en enda appellationsdomstol tar oftast flera olika fall i första instans, kan det se till att rättegången domstolar i olika ställen ändå tillämpa samma lag på samma sätt. Det kan också klargöra rättsfrågor som är förvirrande eller missförstås i första hand.

(0)
(0)