Vilka är fördelarna med D-vitamin?

Diverse Grete Ljung Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Ny information om betydelsen av vitamin D i vården publiceras nästan dagligen. Här är de viktigaste funktionerna av vitamin D är indelade i dem som är etablerat, för vilka det växer bevis, och de som har föreslagits men ännu inte bekräftat.

 Det är väl etablerat att D-vitamin

  •  Underlättar upptaget av kalcium från din kost; nödvändig för normala friska ben
  •  Förhindrar osteoporos, osteomalaci och rakitis

 Det finns växande bevis för att vitamin D kan

  •  Att bidra till ett normalt friskt immunsystem
  •  Förhindra autoimmuna sjukdomar
  •  Skydda kroppen mot cancer, i synnerhet bröst-, kolorektal och prostatacancer

 Vitamin D är lovande att det kan

  •  Skydda hjärtat från hjärtinfarkt och hjärtsvikt
  •  Förhindra både typ 1 och typ 2-diabetes
  •  Förhindra astma
  •  Förebygga Alzheimers sjukdom
  •  Förhindra Parkinsons sjukdom
(0)
(0)