Vilka är fördelarna och nackdelarna med frihandels?

Diverse Udde Mattson December 19, 2016 0 20
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Frihandel ger konsumenterna möjlighet att få tillgång till varor till lägre priser. Det kan inhemska arbetstillfällen som annars inte finns tillgängliga, erbjudande leder till högre nivåer av olaglig invandring. I vissa fall, dock, vilket resulterar i konkurrens som förstör industrier i ett land. Det finns också risker att frihandel kan leda till utvecklade länder stöder arbetsförhållandena i utvecklingsländerna att det inte skulle tillåta sina egna.

 En av fördelarna med frihandel är att priserna ofta kan minskas eller elimineras. Detta innebär att varorna från en tillverkare är ofta mer attraktiva för utländska konsumenter och att konsumenterna kan köpa dessa varor till ett lägre pris. Frihandel kan också leda till låga priser, eftersom varor är ofta det land som har den råvara som skall produceras för att göra dem. Om företag i ett land köper först varorna från en utländsk källa och sedan betala arbetare för att skapa den färdiga produkten, kan detaljhandelspriserna för dessa produkter vara betydligt högre. I vissa fall är kvaliteten också äventyras när råvaror importeras, eftersom människor i det land där dessa resurser är placerade kan vara mer skickliga på att arbeta med dem.

 Konkurrensen i branschen är i allmänhet betraktas som en positiv faktor. En av nackdelarna med frihandel är dock att marknaderna kan medföra en överväldigande mängd av konkurrensen. I vissa fall, efter en nation gör ett sådant avtal, förstörelse av en bransch eller en massiv förlust av arbetstillfällen kan bevittna eftersom det är billigare att göra produkter och tjänster som finns i det inre av en utländsk källa för att få ett lägre pris.

 När den görs rätt, kan den fria handeln kan användas för att ta itu med den olagliga invandringen. Inlandsstaterna ofta upplevt sådana problem. När ett land är rikare än sin granne, de människor som försökte ta sig över gränsen i jakt på ett bättre liv. Som länder med starka ekonomier är fattigare länder enkel tillgång till sina marknader, men det kan fungera möjligheter som individer kommer att fortsätta att erbjuda uppmuntran i sitt hemland.

 En annan nackdel med frihandel är att det kan leda till en utvecklad nation, direkt eller oavsiktligt stöder beteende som inte skulle tillåta i sitt eget land. I vissa utvecklingsländer, är produktionsarbetare betalas extremt låga löner, barnarbete utnyttjas samt arbetsvillkor är undermåliga. När dessa länder har tillgång till de stora marknaderna i utvecklade länder, medborgarna i de utvecklade länderna, kan anhängare av dessa villkor och orättvisor förekommer i större skala.

  •  Globaliseringen innebär att länder kan delta i frihandel med varandra.
  •  Frihandel är den fria rörligheten för varor, kapital och arbetskraft mellan nationer.
  •  Frihandel kan leda till oavsiktliga stöd av barnarbete.
(0)
(0)