Vilka är grunderna i gasdetektor kalibrering?

Diverse Reinar Borg Oktober 30, 2016 0 1
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Gasdetektor kalibrering görs för att kontrollera om en detektor fungerar korrekt. För att bestämma om en gasläcka detektor fungerar, måste den utsättas för gasen i fråga, vilket är fallet med all tillgänglig klor eller kolmonoxid detektor. En gas såsom kolmonoxid kan enkelt mätas, men det är först nödvändigt att ha en baslinje från vilken bildskärmen för att ställa in ett alarm, eller nollpunkten. Annars på spår av gaser i den omgivande luften orsaka falska avläsningar i anordningen. Kalibrering inbegriper även ett förfarande för blandning av gasen för att vara säker identifiering sker när andra gaser är närvarande, så är det känt att detektorn är i drift vid omgivande betingelser.

 Kalibreringsgas krävs ofta för att kalibrera en detektor. Detta uppnås med hjälp av tryck gasflaskor, eller ljus, kan lagra engångs form eller högtryckstankar extremt farliga kemikalier. Trådtöjningsgivare och kontroller, samt strömbegränsningsanordningar används kan orsaka detta, eftersom varje avvikelse från standardrutiner livshotande tillstånd. Säker överföring av gasen från tanken beror på en komposition som kan reglera trycket.

 Utföra gasdetektor kalibrering i en ren miljö är viktigt. Om processen görs framgångsrikt sedan enheten doesnâ € ™ t måste kalibreras för minst en månad. Varje detektor, såsom en giftig gas detektor kan kalibreras efter användning, vilket innebär att noggrannheten kontrolleras göras utan ytterligare modifieringar. Om det är mer praktiskt att använda en annan än gas, eftersom en liknande gas enklare och säkrare att använda, då korskalibrering möjlig. Handböcker instruera på hur beräkningar som ligger till en noggrann gas detektor kalibreringsmätningar.

 Gaser kan blandas under kalibrering detektor om rätt blandning ISNA € ™ t tillgänglig. Nålar och sprutor används för att mäta gaskoncentrationerna under denna process, och gasblandningen inuti ogenomträngligt material påsar med ventilerna som skall lagras. För industriella miljöer, det finns gas detektor kalibreringssatser avsedda för specifika gaser. Dessa tillverkare kan spara pengar samt säkerställa noggrannhet, eftersom de är utformade för jobbet.

 Gasdetektor kalibrering viktigt för industriell säkerhet. Varje företag behöver för att planera för sina kalibrerings gasdetektorer, och vet när kalibreringsgasen användas efter dess ikraftträdande. Båda arbetstagarnas säkerhet och regelefterlevnad garanteras när funktionen av gasdetektorer testas regelbundet.

  •  Kolmonoxid detektorer är kalibrerade för att säkerställa att de fungerar korrekt.
(0)
(0)