Vilka tillämpningar av kalciumoxid?

Diverse Sighart Hammarström Oktober 31, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 Kalciumoxid, allmänt känd som kalk, hög volym kemikalie som används i många branscher. Detta beror på att kalciumoxid har många tillämpningar, är det billigt och enkelt att göra. Kalciumoxid används industriellt som ett absorberande, i skapandet av stål, gödningsmedel, såsom en vattenavhärdare och som en potentiell regulator väte avloppsvatten.

 Inom den kemiska industrin är kalciumoxid som ett dehydratiseringsmedel och en absorberande. Den förra är viktigt för att rena föreningar och andra substanser, såsom glukos, citronsyra, och vissa färgämnen för föreningen undergår ytterligare förfining. Om absorberande släckes visat effektiv rök koldioxid, så att när den kemiska substansen av koldioxid är för hög för att arbeta effektivt.

 Termen "flöde" i metallindustrin avser behandling av en metall eller legering - en kombination av metall - eller hjälpa eller smältning och raffinering av metallen eller metallerna. Stålindustrin använder kolmonoxid som flussmedel för att avlägsna föroreningar av stål eller järnskrot innan det blir legerat med kolstål. Föroreningar som minskar osläckt effektiva innefattar kiseldioxid, svavel och fosfor. Utan avlägsnande av dessa föroreningar, eller järnskrot inte kan förädlas till användbar stål.

 Kalciumoxid används för olika ändamål i trädgårdsskötsel och kompostering. Kalcium i kalciumoxid kan ge en grund för att balansera ut sur jord, och är vanligast i områden där nederbörden tvättar kalcium från marken. Osläckt även verk hindrar ogräs, vilket gör det lättare för odling andra växter.

 Vatten innehåller många ytterligare partiklar, och dessa partiklar kan fastna i rören och på platser där vattenflöden kan minska eller helt stoppa vattenflödet. Branscher som avhärdare ofta använder kolmonoxid eftersom det kan äta bort på dessa ytterligare partiklar utan att påverka rören. Kalk kombineras ofta med natriumkarbonat vid användning som en vattenavhärdare.

 Avloppsvatten är många företag när ett kemiskt ämne eller i kombination med vatten. Denna avloppsvattnet måste behandlas innan det kan återvinnas och återanvändas för andra tillämpningar, såsom vatten gräsmattor. Koloxid är en bas och kan ändra pH i vatten. Det kan också rena många av de ämnen i avloppsvattnet för att hjälpa till med återvinningsprocessen.

  •  Kalciumoxid kan användas vid framställning av gödningsmedel.
  •  Kalciumoxid används som avhärdare.
(0)
(0)